niedziela, 09 sierpnia 2020
Portal Informacyjny w UK, Wielkiej Brytanii | Polish Community Online in the United Kingdom

r e k l a m a  |
Import towarów do UK (cło, akcyza, VAT, strefy wolnocłowe)
Utworzony: poniedziałek, 24 sierpnia 2009 00:00 (Poprawiony: wtorek, 19 maja 2020 16:14)
Import towarów do UK (Szkocji, Anglii) - cło, akcyza, VAT, kontyngenty, strefy wolnocłowe w Wielkiej Brytanii Przepisy celne w Wielkiej Brytanii, czy to w Anglii, Szkocji i Irlandii Północnej, dotyczą wyłącznie handlu z krajami z poza Unii Europejskiej. Odpowiednie regulacje importowe wydawane są przez Urząd Celny (Customs and Excise - HM C&E). Deklaracja celna (tzw. Entry), musi być złożona w przypadku każdej dostawy.

 • Cło i VAT - import towarów do Wielkiej Brytanii
 • Strefy wolnocłowe w Wielkiej Brytanii
 • Akcyza
 • Kontyngenty ilościowe i taryfowe

r e k l a m a

Cło i VAT - import towarów do Wielkiej Brytanii
Zobacz także:
Proces składania deklaracji w większości krajów może odbywać się drogą komputerową. W przypadku przetworzonych towarów rolnych - oprócz cła i VAT płaci się różnego rodzaju opłaty dodatkowe takie jak opłaty cukrowe itd. wynikające z realizacji Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej (CAP).

Stawki celne są obliczane ad valorem. Struktura stawek celnych przedstawia się następująco:
surowce: 0 - 4,5%, rzadko przekracza ten poziom
półprodukty: 2 - 14%
produkty gotowe: 3 - 20%
produkty rolne: stawki różnią się w zależności od produktu

W imporcie do Wielkiej Brytanii istnieje możliwość uzyskania zwolnień z cła (a także VAT-u). Odnosi się to głównie do towarów importowanych do Wlk. Brytanii na warunkach tymczasowego przywozu dla wykorzystania ich na obszarze UE. W tej sytuacji jest wymagane zabezpieczenie finansowe w postaci depozytu (zwracany przy reeksporcie towaru) lub gwarancja w odniesieniu do składów celnych. Uproszczone procedury występują także w przypadku importu i eksportu towarów dokonywany na podstawie karnetów ATA.

Zwolnienia celne obejmują szeroki zakres produktów, np:
 • środki transportu
 • kontenery i opakowania
 • sprzęt profesjonalny
 • eksponaty wystawiennicze
 • próbki, wzory

Czytaj także:
r e k l a m a


Strefy wolnocłowe w Wielkiej Brytanii
W Wielkiej Brytanii działa 7 wolnych obszarów celnych (5 na terenie portów morskich: Hull, Liverpool, Sheerness, Southampton i Tilbury oraz 2 na terenie portów lotniczych: Birmingham i Prestwick). Firmy administrujące wolne obszary celne na terenie Wielkiej Brytanii działają w oparciu o przepisy Customs and Excise Management Act 1979. Ponadto, szacuje się, że na terenie Zjednoczonego Królestwa działa ok. 3500 różnego typu składów wolnocłowych, w których oprócz składowania dopuszcza się prowadzenie pewnego rodzaju działalności gospodarczej, takiej jak np. rozlewanie napoi, przepakowywanie czy sortowanie towarów.

Towary pochodzące z krajów nienależących do Unii Europejskiej sprowadzane na teren brytyjskich WOC zwolnione są z opłat celnych i podatkowych. Wyjątek stanowią jedynie towary objęte akcyzą, głównie wyroby alkoholowe i tytoniowe, gdzie opłata akcyzowa musi być uiszczona w momencie wprowadzania towarów do WOC, chyba, że towary te będą przechowywane na terenie tzw. składów akcyzowych (Excise Warehouses) znajdujących się w obrębie danego wolnego obszaru celnego. Należne opłaty celne i podatkowe uiszcza się jedynie w przypadku wyprowadzenia towaru z WOC i wprowadzenia go na obszar celny Wielkiej Brytanii lub innego kraju UE.
Akcyza
W Wielkiej Brytanii podobnie jak w wielu innych krajach na szereg towarów jest nałożona akcyza, którą są zobowiązani płacić producenci, importerzy oraz firmy prowadzące składy akcyzowe. W przypadku importu akcyza jest naliczana od wartości towaru zawierającej naliczone cło. Towary, na które jest nakładana akcyza mogą pochodzić zarówno z Wlk. Brytanii, jak również spoza, w tym z obszaru UE.

Należność z tytułu płatności akcyzy powstaje, gdy:
 • towary są zwalniane do konsumpcji lub zużycia (generalnie poprzez sieć składów)
 • zarejestrowany przedsiębiorca handlowy bądź okazjonalny importer otrzymuje towary w Wlk. Brytanii
 • sprzedawca towaru dostarcza go w ramach specjalnego systemu sprzedaży na odległość
 • wystąpiło zaginięcie przesyłki lub stwierdzono w jej ramach braki
 • zaimportowane towary początkowo przeznaczone do własnego użytku zostały następnie sprzedane lub nabierają charakteru handlowego

Opłaty akcyzowe dotyczą głównie następujących towarów:
 • alkoholi
 • wyrobów tytoniowych
 • ropy naftowej i jej pochodnych

Opłaty uznawane są jako część kosztów tym samym zwiększając podstawę wymiaru podatku VAT.

Wiele towarów akcyzowych jest składowanych w specjalnych składach akcyzowych, podobnie jak to ma miejsce w przypadku składów celnych. W składach dopuszcza się stosowanie różnych form przetworzenia towarów, np. blendowanie, przepakowanie i etykietowanie, tym niemniej nie przewiduje się podjęcia działalności produkcyjnej poza jedynie rozlewaniem wyrobów alkoholowych.
r e k l a m a

Kontyngenty ilościowe i taryfowe
W Wielkiej Brytanii rozróżnia się dwa rodzaje kontyngentów w imporcie: kontyngenty/ograniczenia ilościowe (import licensing quotas) oraz kontyngenty taryfowe (tariff quotas). Kontyngenty te stanowią w pierwszym przypadku formę restrykcji ograniczających import określonych towarów z niektórych krajów zaś w drugim przypadku są formą preferencji umożliwiającą import określonych towarów według obniżonej stawki celnej. W obu przypadkach wysokość kontyngentów ustalana jest dla całej Unii Europejskiej a ich ostateczne rozdysponowanie kontrolowane jest przez Komisję Europejską.

W poszczególnych krajach członkowskich określone organa rządowe zostały jednakże upoważnione do dopuszczania towarów objętych kontyngentami na obszar celny Unii Europejskiej. W Wielkiej Brytanii instytucjami takimi są Ministerstwo Handlu i Przemysłu (Department of Trade and Industry) i Królewski Urząd Ceł i Akcyzy (HM Customs and Excise).

Kontyngenty taryfowe rozdzielane są w kolejności zgłoszeń (zasada "first come first Server"). Administrowaniem kontyngentów taryfowych zajmuje się specjalnie do tego powołana komórka w brytyjskim Urzędzie Celnym (HM Customs and Excise, Central Tariff Quotas Unit) mająca swoją siedzibę w Southend-on-Sea (rejon Londynu).

W przypadku, gdy preferencyjna kwota nie została jeszcze wykorzystana towar wprowadzany jest na obszar celny Unii Europejskiej z preferencyjną stawką celną. W przypadku natomiast, gdy wykorzystanie danej kwoty jest znaczne, do czasu potwierdzenia przez Komisję Europejską wysokości jej wykorzystania, import może być dokonany jedynie w momencie wpłacenia depozytu na poczet należnego cła bądź przedstawienia przez importera gwarancji. Jeżeli kontyngenty taryfowe dotyczą importu z określonych krajów importer musi przedstawić świadectwo pochodzenia wystawione przez odpowiedni urząd kraju objętego preferencjami.

W przypadku importu niektórych towarów rolno-spożywczych (dotyczy to głównie mięsa i przetworów mięsnych, drobiu, produktów mleczarskich oraz jaj) importer może skorzystać z preferencji celnych dostępnych w ramach kontyngentów taryfowych dopiero po otrzymaniu stosownej licencji importowej. W Wielkiej Brytanii sprawami związanymi z licencjonowaniem towarów rolno-spożywczych w ramach kontyngentów taryfowych zajmuje się Agencja Płatności Rolnych (Rural Payments Agency) podległa brytyjskiemu Ministerstwu Rolnictwa.


POLEMI.co.uk
Źródło: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, Ambasada RP w Londynie.

Linki sponsorowane
Dołącz do POLEMI na facebooku i BĄDŹ NA BIEŻĄCO!

 

PASAŻ POLEMI - OFERTY SPECJALNE


m-shop.eu
Kosmetyki dla kobiet, dzieci i mężczyzn, Szeroki wybór kosmetyków...

Eagle Transport
Firma z międzynarodową licencja transportową oraz członek...
Emano
Emano
Materiały szkoleniowe na brytyjskie prawo jazdy - książki, kodeks,...

Empire Traininig Services
Kursy i szkolenia na maszyny budowlane - Koparki, Wywrotki, Walce,...

Pozostałe oferty

Columbus Direct Travel Insurance Columbus Direct Travel Insurance
Wiodąca firma ubezpieczeniowa specjalizująca się...
Intymna.pl Intymna.pl
Sklep oferuje szeroki asortyment bielizny damskiej oraz...
Emano Emano
Materiały szkoleniowe na brytyjskie prawo jazdy -...
Creative Labs Creative Labs
Odtwarzacze MP3, przenośne centra rozrywki, głośniki...