czwartek, 26 maja 2022
Portal Informacyjny w UK, Wielkiej Brytanii | Polish Community Online in the United Kingdom

r e k l a m a  |

Ubezpieczenie majątkowe mienia dla osób prowadzących firmę
Utworzony: poniedziałek, 24 sierpnia 2009 00:00 (Poprawiony: sobota, 24 października 2020 13:17)
Ubezpieczenie majątkowe mienia w UK (Szkocji, Anglii) dla osób prowadzących firmę w Wielkiej Brytanii Jeżeli Twoja firma jest właścicielem nieruchomości, mienia w Wielkiej Brytanii (Szkocji czy też Anglii) to ważne jest, aby posiadać odpowiednią polisę ubezpieczeniową, która zrekompensuje ewentualne straty związane z niespodziewanymi wydarzeniami powodującymi zniszczenia.

 • Premises Insurance – ubezpieczenie budynku, lokalu
 • Contents Insurance – ubezpieczenie mienia
 • Motor Insurance - polisa motoryzacyjna
 • Specialist insurance - polisy specjalistyczne
 • Polisa dla osób pracujących w domu
 • Wniosek o odszkodowanie do ubezpieczyciela

r e k l a m a
Premises Insurance – ubezpieczenie budynku, lokalu
Zobacz także:
Podczas podpisywanie umowy z agencją ubezpieczeniową należy zwrócić uwagę na grupę ryzyka, która obejmuje dana polisa. Standardowe polisy obejmują rekompensację strat wywołanych:

- pożarem, piorunami
- eksplozją
- zamieszkami
- stratami spowodowanymi w celowy sposób przez osoby trzecie, wandalizmem
- burzami, sztormami
- powodzią
- stratami wywołanymi po przez uderzenie pojazdów mechanicznych

Jeżeli tylko wynajmujesz lokal i nie jesteś jego właścicielem to, należy zasięgnąć informacji u gospodarza budynku, kto jest odpowiedzialny za ubezpieczenie nieruchomości. Standardowo za ubezpieczenie odpowiada właściciel, a nie dzierżawca, bywają jednak sytuacje, że dzierżawca zajmuje się ubezpieczeniem części sklepu zlokalizowanej na zewnątrz budynku.

Jeżeli to Ty jesteś właścicielem nieruchomości i jesteś w pełni odpowiedzialny za jej ubezpieczenie to możesz zdecydować się na wykupienie polisy pokrywającej całe ryzyko (all risk insurance). Taka polisa pokrywa między innymi szkody powstałe w wyniku wypadku.

Polisy ubezpieczeniowe nie pokrywają strat wywołanych poprzez:
 • eksploatacje (straty związane z użyciem)
 • awarie mechaniczne i elektryczne
 • zniszczenia dokonywane stopniowo wyszczególnione w umowie
r e k l a m a


Należy poinformować ubezpieczyciela, jeśli posesja podlegająca ubezpieczeniu będzie przez dłuższy czas pozostawiona wolna. W takim przypadku polisa zazwyczaj redukowana jest do strat wywołanych pożarem i nie będzie chronić przed aktami wandalizmu.

Powinno się ubezpieczyć posiadłości firmy na koszt pełnej odbudowy, tzw. "reinstatement" (przywrócenie), ponieważ zwracając się o wypłatę odszkodowania, otrzymamy zwrot kosztów odbudowy za elementy objęte ubezpieczeniem, bez względu na wielkość zniszczeń.

Decydując się na ubezpieczenie majątkowe mienia dobrze jest zasięgnąć rady profesjonalnego doradcy ubezpieczeniowego lub brokera. Większość doradców ubezpieczeniowych oraz brokerów zrzeszonych jest w FCA (Financial Conduct Authority)
 • www.fca.org.uk

Jeżeli zdecydujesz się na wybór polisy ubezpieczeniowej bez pośrednictwa, to warto sprawdzić, czy Twój ubezpieczyciel jest członkiem organizacji brytyjskich ubezpieczycieli "ABI" (Association of British Insurers).
 • www.abi.org.uk
Contents Insurance – ubezpieczenie mienia
Ponieważ polisa Premises Insurance pokrywa tylko budynek jako fizyczny obiekt, to dobrze jest zadbać o osobne ubezpieczenie pokrywające to, co znajduje się często w środku tego budynku, a więc zapasy, maszyny. W tym względzie dostępne są dwa rodzaje polis:
 • zabezpieczająca (indemnity insurance)
 • odtworzeniowa (replacement insurance)

Wiele osób prowadzących własną działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii decyduje się na polisę "indemnity", która pokrywa również koszty eksploatacji podmiotów objętych ubezpieczeniem. Zawartość budynków jest również chroniona przed kradzieżą.

W Szkocji dostępna jest również polisa "business interruption" obejmująca utratę przychodów i zwiększone koszty spowodowane np. zniszczeniem wyposażenia.
Motor Insurance - polisa motoryzacyjna
Zgodnie z prawem każdy pojazd mechaniczny poruszający się po publicznych drogach w Wielkiej Brytanii musi być ubezpieczony. Jeżeli Ty jako właściciel firmy lub też Twoi pracownicy korzystają z pojazdów mechanicznych w ramach wykonywanej pracy, to należy sprawdzić następujące rzeczy:
 • czy wszystkie pojazdy mechaniczne, które należą do Twojej firmy są objęte odpowiednim ubezpieczeniem
 • czy pojazdy mechaniczne należące do Twoich pracowników używane w związku z Twoim biznesem ubezpieczone są polisą poszerzoną o biznesową działalność
 • czy Twoja osobista polisa motoryzacyjna obejmuje używanie pojazdu w celu biznesowym

Należy się upewnić aby polisa, którą wykupujemy była odpowiednia. Inne będzie ubezpieczenie dla taksówkarza czy przedstawiciela handlowego niż w przypadku osoby podróżującej w celach biznesowych okazjonalnie. Jeżeli posiadasz więcej niż jeden pojazd mechaniczny, to dobrze jest rozważyć ubezpieczenie typy "fleet" oferujące lepsze warunki.
Specialist insurance - polisy specjalistyczne
W zależności od typu działalności, jakim zajmuje się Twoja firma, możesz dobrać konkretne ubezpieczenie. Na brytyjskim rynku ubezpieczeniowym masz do dyspozycji wiele rodzajów komercyjnych ubezpieczeń, są to:
 • "Loss of cash insurance" - do pewnego limitu(opisanego w umowie) pokrywa stratę pieniędzy powstałą np. w czasie tranzytu.

 • "Goods in transit insurance" - pokrywa zniszczenia powstałe w wyniku przemieszczenia dóbr.

 • "Travel insurance" - Ta polisa jest niezbędna, gdy Ty lub Twoi pracownicy podróżują za granicę. Pokrywa ona jedynie podróże w celach niezwiązanych z pracą.

 • "Commercial legal insurance" - polisa ta pokrywa koszty obsługi prawnej, która wynika ze zmian w ustawodawstwie i z koniecznością dostosowania się do nowych przepisów.

 • "Credit insurance" - ubezpiecza na wypadek bankructwa Twoich dłużników, niebędących w stanie spłacić wierzytelności względem Ciebie.

 • "Engineering insurance" - jest to ubezpieczenie pokrywające maszyny, w tym komputery. Zgodnie z prawem ubezpieczony sprzęt w niektórych przypadkach będzie podlegał regularnej kontroli. Twój ubezpieczyciel będzie w stanie stwierdzić czy Twój biznes podlega temu prawu i ustali terminy wizyt.

 • "Glass insurance" - polisa pokrywa uszkodzenia szklanych obiektów(między innymi okien i szyb) powstałe zarówno w wyniku działań celowych osób trzecich jak i przypadkowe zdarzenia.

 • "Professional indemnity insurance" - polisa pokrywa wnioski o odszkodowanie składane przez klientów, którzy doznali straty na skutek twojego zaniedbania.

 • "Data processing insurance" - polisa pokrywa urządzenia przetwarzające dane.

 • "Fidelity guarantee" - polisa pokrywa straty związane z nieuczciwością pracowników np. kradzież.
Polisa dla osób pracujących w domu
Jeżeli pracujesz w domu to będziesz potrzebować specjalistycznej polisy ubezpieczeniowej. Polisa typu "household insurance" (polisa pokrywająca gospodarstwo domowe) nie pokryje strat związanych z utratą wyposażenia biurowego. Co więcej standardowe ubezpieczenie tego typu może stracić swoją ważność, jeżeli Twoim miejscem pracy jest dom. Istnieje jednak możliwość rozszerzenia tej polisy na okoliczność pracy w domu. O tym, że prowadzi się działalność gospodarczą na terenie mieszkania należy poinformować właściciela budynku lub w przypadku, gdy zaciągnęliśmy kredyt hipoteczny pod nieruchomość instytucję udzielającą nam pożyczki.
r e k l a m a

Wniosek o odszkodowanie do ubezpieczyciela
W chwili, gdy odkryjesz stratę lub zniszczenie mienia podlegającego ubezpieczeniu, należy niezwłocznie poinformować o tym ubezpieczyciela. Jeżeli strata lub zniszczenie jest wynikiem aktu kryminalnego należy również poinformować policję. Samemu na piśmie powinno spisać jak najwięcej szczegółów odnośnie tego, co się stało, kiedy to się stało i jak duża jest strata.

Należy sporządzić:
 • szacunkowy koszt naprawy uszkodzonego mienia
 • dowód kosztu, który ponieśliśmy na niezbędną naprawę (naprawa w sytuacji awaryjnej tak, aby zabezpieczyć resztę mienia przed zniszczeniem) np. paragon
 • dowód własności
 • szacunkowy koszt zakupu sprzętu niezbędnego do renowacji mienia
 • numer ewidencyjny od policji w przypadku, gdy stałeś się ofiarą aktu kryminalnego

Jeżeli jesteś zmuszony dokonać niezbędnych napraw w sytuacji awaryjnej, tak by zapobiec dalszym zniszczeniom, to dobrze jest poinformować ubezpieczyciela zanim podejmiemy jakiekolwiek działania. Jednakże dla ubezpieczyciela ważniejsze jest, aby podjąć szybko działania, których zaniechanie zwiększyłoby w konsekwencji kwotę odszkodowania.

W przypadku dużych lub mających skomplikowany charakter odszkodowań, firmy ubezpieczeniowe zatrudniają agenta ubezpieczeniowego oceniającego wysokość odszkodowania (loss adjuster). Zajmuje się on inspekcją zniszczonego mienia i sprawdza wniosek o przyznanie odszkodowania pod kontem zgodności z prawdą (opis i wycena). Agent jest bezstronnym ekspertem, który doradza zarówno firmie ubezpieczeniowej jak i właścicielowi polisy.

Może on doradzać posiadaczowi polisy w następujących kwestiach:
 • jak poprawić bezpieczeństwo i ochronę mienia
 • obszary, które pokrywa twoja polisa a które możesz przeoczyć
 • sposoby odbudowy, naprawy i renowacji zniszczonego mienia i specjalistyczne firmy, które mogą się tego podjąć

Można wynająć na własną rękę agenta ubezpieczeniowego, który wystąpi w naszym imieniu o odszkodowanie. Taką działalnością zajmują się również prawnicy. Jeżeli nie znamy angielskiego w stopniu wystarczającym, aby ubiegać się o odszkodowanie, to zwrócenie się do polskiego prawnika w Wielkiej Brytanii będzie skutecznym rozwiązaniem. Oczywiście pośrednicy wiążą się z kosztami, zazwyczaj jako opłatę pobierają oni określony procent od uzyskanego odszkodowania.


Czytaj więcej na ten temat:

POLEMI.co.uk

Linki sponsorowane
Dołącz do POLEMI na facebooku i BĄDŹ NA BIEŻĄCO!

 

PASAŻ POLEMI - OFERTY SPECJALNE


TONIO MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZY PIENIĘŻNE
TONIO - Przekazy pieniężne z Wielkiej Brytanii do Polski i z...

Polski prawnik w UK
Sintons to kancelaria adwokacka w UK świadcząca pomoc prawną od...

Sami Swoi
Szukasz certyfikowanej firmy, laureata prestiżowej nagrody...

Empire Traininig Services
Kursy i szkolenia na maszyny budowlane - Koparki, Wywrotki, Walce,...

Pozostałe oferty

Eden4flowers Eden4flowers
Jedna z pierwszych brytyjskich kwiaciarni internetowych....
Expert English (Szkoły, kursy, korepetycje)
Czy potrzebujesz mówić lepiej po angielsku do pracy lub...
m-shop.eu (Polskie sklepy i hurtownie)
Kosmetyki dla kobiet, dzieci i mężczyzn, Szeroki wybór...
PhotoBox PhotoBox
Obecnie PhotoBox posiada najszerszą ofertę produktów...