niedziela, 14 sierpnia 2022
Portal Informacyjny w UK, Wielkiej Brytanii | Polish Community Online in the United Kingdom

r e k l a m a  |

Egzamin praktyczny - prawo jazdy kat. C i D - autobus i samochód ciężarowy
Utworzony: wtorek, 07 grudnia 2010 16:16 (Poprawiony: sobota, 24 października 2020 14:21)
Egzamin praktyczny w UK na prawo jazdy kat. C i D - autobus i samochód ciężarowy w Wielkiej Brytanii (Szkocja - Anglia) Egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii C i/lub D w Wielkiej Brytanii, składa się z dwóch części, które zdaje się oddzielnie. Aby zdać egzamin praktyczny, trzeba zaliczyć każdą z jego części.

 • Egzamin praktyczny - informacje podstawowe
 • Przebieg egzaminu praktycznego
 • Egzamin z jazdy
 • Egzamin z wiedzy o obowiązkach kierowcy oraz z umiejętności obsługi pojazdu
 • Film demonstrujący egzamin
 • Po egzaminie
 • Rezerwacja terminu egzaminu

r e k l a m a
Egzamin praktyczny - informacje podstawowe
Zobacz także:
Egzamin praktyczny jest skonstruowany w taki sposób, by sprawdzić, czy zdający: potrafi prowadzić pojazd w bezpieczny sposób, oraz zna obowiązujący w UK kodeks drogowy i potrafi go stosować w realnych sytuacjach na drodze.

W Wielkiej Brytanii każdy zdający jest zobowiązany do zapewnienia pojazdu, w którym odbędzie się egzamin praktyczny. Pojazd ten musi spełniać wszystkie formalne wymagania. Każda szkoła jazdy, w której uczy się kandydat, dysponuje takim pojazdem i może go użyczyć na egzamin.
r e k l a m a


Formalne wymagania samochodu:
 1. Pojazd służący do nauki jazdy musi być oznaczony z przodu i z tyłu czerwoną literą "L", a w Walii literą "L" lub "D".
 2. Pojazd musi posiadać polisę ubezpieczeniową, wystawioną na nazwisko uczącego się, ewentualnie można korzystać z polisy wystawionej na kogoś innego, w której jednak musi być również podane nazwisko osoby uczącej się jeździć. Szkoły jazdy udostępniają pojazdy objęte odpowiednim ubezpieczeniem.
 3. Dodatkowo pojazd musi być zaopatrzony w przeznaczone dla egzaminatora zewnętrzne lusterka na przedłużonych ramionach.

Uwaga! W Wielkiej Brytanii istnieje rozgraniczenie pomiędzy prawem jazdy na pojazd z automatyczną i manualną skrzynią biegów. Mając prawo jazdy na pojazd z automatyczną skrzynią biegów, NIE MOŻNA prowadzić samochodu ciężarowego lub autobusu z manualną skrzynią biegów, natomiast prawo jazdy na pojazd z manualną skrzynią biegów upoważnia także do prowadzenia pojazdu z automatyczną skrzynią biegów.

Jeśli kandydat chce uzyskać uprawnienia na prowadzenie samochodu ciężarowego z automatyczną skrzynią biegów, powinien zdawać egzamin praktyczny w pojeździe wyposażonym w dwuzakresową skrzynię biegów (8 biegów), w skrzynię z półbiegami (minimum 6 biegów plus półbiegi) lub w skrzynię biegów posiadającą obie te funkcje.

Tłumacz
Jeśli nie znasz angielskiego, możesz zabrać na egzamin kogoś, kto pomoże ci w porozumiewaniu się z egzaminatorem. Przed przystąpieniem do egzaminu, trzeba skierować do egzaminatora prośbę o udział tłumacza w egzaminie. Osoba taka musi mieć ukończony 16 rok życia.

Tłumacz jest potrzebny przede wszystkim podczas pytań z bezpiecznej eksploatacji pojazdu. Tłumacz może uczestniczyć także w egzaminie z jazdy, ale warunkiem jest dodatkowe miejsce w pojeździe. Jeśli pojazd jest dwumiejscowy, to tłumacz nie będzie mógł ci towarzyszyć.
r e k l a m a


Warunki atmosferyczne, problemy techniczne itp.
Ze względów bezpieczeństwa, zarówno jeśli chodzi o zdającego, jak i o egzaminatora, DSA (Driving Standard Agency) / DVA (Driver and Vehicle Agency) nie przeprowadza egzaminów przy nieodpowiednim świetle dziennym lub w złych warunkach atmosferycznych. Gdy w dniu egzaminu nie będzie sprzyjających warunków, DSA / DVA wyznaczy inny termin egzaminu, nie pobierając za niego dodatkowych opłat, ale nie będzie płacić odszkodowania z tego tytułu, że egzamin nie odbył się w wyznaczonym pierwotnie terminie. W dniu egzaminu należy zadzwonić pod numer telefonu, który podany został w liście potwierdzającym jego termin, aby upewnić się, czy jazda na pewno się odbędzie.

Jeśli egzamin nie dojdzie do skutku z powodu osoby, która do niego przystępuje lub ze względu na usterkę w jej pojeździe, trzeba ponowić procedurę zgłoszenia się do części praktycznej egzaminu oraz jeszcze raz uiścić związaną z tym opłatę.
Przebieg egzaminu praktycznego
W zależności od tego, czy kandydat po otrzymaniu prawa jazdy zamierza jeździć samochodem ciężarowym prywatnie (nie zarobkowo), czy zawodowo, będą obowiązywać go różne egzaminy praktyczne. Od 10 września 2009 r. egzamin praktyczny został podzielony na dwa niezależne egzaminy:
 1. Egzamin z jazdy (Practical Driving Test). Obowiązuje on wszystkich kandydatów.
 2. Egzamin z wiedzy o obowiązkach kierowcy oraz z umiejętności obsługi pojazdu (Driver CPC Practical Demonstration Test). Obowiązuje dodatkowo (oprócz egzaminu z jazdy) te osoby, które zamierzają jeździć zawodowo samochodem ciężarowym i muszą w związku z tym uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowych (Driver Certificate of Professional Competence – CPC).

Czytaj więcej na ten temat:
Obie części egzaminu zdaje się oddzielnie. Aby zdać egzamin praktyczny, trzeba zaliczyć każdą z jego części.
Egzamin z jazdy
Na początku egzaminu musisz odpowiedzieć na pięć pytań sprawdzających, czy potrafisz odpowiednio ocenić stan pojazdu, którym będziesz jechać – a więc określić, czy jest on sprawny, gotowy do jazdy oraz bezpieczny dla kierowcy i innych uczestników ruchu drogowego.

Pomimo tego, że pytania mogą wymagać otwarcia komory silnika, nie jest wymagane dotykanie gorącego silnika ani sprawdzanie poziomu płynów. Pojazdy coraz częściej zaopatrzone są w elektroniczne systemy diagnostyczne, które informują kierowcę na przykład o stanie płynów w silniku, czy ciśnieniu powietrza w oponach. Dlatego akceptuje się sytuację, kiedy zdający odpowiada na pytanie egzaminatora, pokazując, w którym miejscu na desce rozdzielczej można daną rzecz sprawdzić.
r e k l a m a


Każda niepoprawna odpowiedź jest traktowana jako błąd w prowadzeniu pojazdu. Na tym etapie dopuszcza się popełnienie czterech takich błędów, piąty jest traktowany jako poważny i jako taki dyskwalifikuje zdającego.

W czasie jazdy będziesz poproszony o wykonanie różnych manewrów. Pamiętaj – egzaminator zwraca uwagę przede wszystkim na to, czy jeździsz bezpiecznie i zgodnie z przepisami. Musisz zatem doskonale znać angielski kodeks drogowy i potrafić go stosować w realnych sytuacjach na drodze.

Manewry na drodze:
 • cofanie do zatoczki po torze jazdy w kształcie litery "S"
 • zatrzymywanie się i włączanie do ruchu
 • zademonstrowanie rozpięcia i zapięcia przyczepy/naczepy do samochodu ciężarowego, jeśli zdaje się egzamin na prowadzenie pojazdów z przyczepą/naczepą (C+E)
 • wykonanie manewru awaryjnego zatrzymania się w sytuacji zagrożenia (emergency STOP)

Podczas jazdy egzaminator z dużym wyprzedzeniem mówi, w którym kierunku powinien jechać zdający. Trasy egzaminacyjne są tak opracowane, by obejmowały różne typowe warunki, z jakimi można się spotkać na drodze.

Powinieneś prowadzić pojazd w sposób zgodny z tym, czego nauczył cię instruktor. W razie popełnienia błędu nie należy się tym od razu zamartwiać, gdyż może to być mniej poważny błąd, który nie wpłynie w znaczący sposób na wynik egzaminu. Egzaminator zwraca uwagę przede wszystkim na ogólny styl prowadzenia pojazdu. Jeśli jednak egzaminator uzna, że stwarzasz zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego, egzamin zostanie przerwany.

Po ukończeniu jazdy egzaminator poinformuje cię, czy ta część egzaminu została zaliczona. Możesz go zapytać, jak przebiegł egzamin. Wtedy egzaminator omówi wszystko, co działo się podczas jazdy.

Uwaga! Jeśli popełnisz jeden poważny lub zagrażający bezpieczeństwu na drodze błąd – egzamin praktyczny nie zostanie zaliczony.
Egzamin z wiedzy o obowiązkach kierowcy oraz z umiejętności obsługi pojazdu
Zgodnie z obowiązującym prawem kandydaci na kierowców zawodowych oprócz egzaminu z jazdy muszą zdać dodatkowy egzamin praktyczny. Podczas niego egzaminator sprawdza, czy zdający potrafi:
 • we właściwy sposób przygotować się do pracy (mając na uwadze bezpieczeństwo swoje, pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego)
 • sprawdzić, czy pojazd jest sprawny i gotowy do jazdy
 • sprawdzić działanie dodatkowego wyposażenia przystosowanego dla osób niepełnosprawnych i użyć go, gdy zajdzie taka potrzeba (w przypadku kierowców autobusów)
 • załadować i zabezpieczyć różne rodzaje ładunków, np. metalowe rury, materiały budowlane czy kłody drewna (w przypadku kierowców samochodów ciężarowych)
 • podjąć działania zapobiegające przewożeniu nielegalnych imigrantów lub towarów

Egzamin trwa 30 minut. W jego trakcie udziela się odpowiedzi na pytania postawione przez egzaminatora i zgodnie z jego poleceniami demonstruje pewne czynności. Jeśli pojazd nie posiada pewnych cech, czy wyposażenia, egzaminator może pokazać zdającemu fotografię i na jej podstawie zadać kandydatowi pytanie.

Egzamin obejmuje pięć tematów:
 • demonstracja załadunku pojazdu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i z uwzględnieniem przeznaczenia pojazdu
 • demonstracja umiejętności zabezpieczenia pojazdu i jego zawartości
 • demonstracja umiejętności przeciwdziałania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów
 • demonstracja zachowań świadczących o umiejętności właściwej oceny niebezpiecznych sytuacji na drodze
 • demonstracja metod zapobiegania uszkodzeniom pojazdu oraz demonstracja działań, których celem jest ochrona życia i zdrowia pasażerów oraz innych uczestników ruchu

W sumie kandydat musi udzielić co najmniej 80% pozytywnych odpowiedzi, co najmniej 75% w obrębie każdego z tematów.
Film demonstrujący egzamin


Po egzaminie
Po pozytywnym zdaniu
Egzaminator zapyta, czy chcesz, aby prawo jazdy zostało ci wydane od razu. Oczywiście większość osób tego właśnie sobie życzy. (Inna procedura, kiedy sam załatwiasz wszelkie formalności, jest możliwa, ale bardziej skomplikowana).

Egzaminator:
 • zeskanuje twoje tymczasowe prawo jazdy,
 • skan wyśle pocztą elektroniczną do DVLA / DVA,
 • na miejscu wyda ci odpowiednie zaświadczenie.

Od tego momentu możesz już samodzielnie jeździć samochodem osobowym. Nowe prawo jazdy dotrze do ciebie pocztą w ciągu trzech tygodni.

Niezaliczenie egzaminu
Przede wszystkim nie ma się co załamywać. Dobrze jest zapytać egzaminatora, co należy poprawić, aby przygotować się do następnego egzaminu. Popełnione błędy zostaną również opisane w raporcie z egzaminu.

Do następnego egzaminu możesz przystąpić, gdy minie 10 pełnych dni roboczych.
Opłata za egzamin praktyczny
Aktualne opłata za egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii C i D wynosi 115 funtów (w Bank Holiday, wieczorem lub w weekend - 141 funtów).
r e k l a m a

Rezerwacja terminu egzaminu
Rezerwacji terminu egzaminu praktycznego można dokonać na kilka sposobów:

 • Przez internet
 • Dzwoniąc pod numer telefonu 0300 200 1122
 • Wypełniając i następnie wysyłając formularz pocztą

W wypadku rezerwacji telefonicznej lub przez internet wymagane jest posiadanie ważnego tymczasowego prawa jazdy (provisional licence), ważnej karty płatniczej (debetowej lub kredytowej) oraz numeru zaświadczenia o zdaniu egzaminu teoretycznego.


Przygotowujesz sie do egzaminu na prawo jazdy w UK?
Emano - Materiały szkoleniowe na brytyjskie prawo jazdy
- książki, kodeks, płyty DVD, "Hazard perception" - po polsku!POLEMI.co.uk
Źródło: Emano - Materiały na brytyjskie prawo jazdy w języku polskim

Linki sponsorowane
Dołącz do POLEMI na facebooku i BĄDŹ NA BIEŻĄCO!

 

PASAŻ POLEMI - OFERTY SPECJALNE


Forklift Training School
Kursy i szkolenia na wózki widłowe w Wielkiej Brytanii - Forklift...
PurpleParking
PurpleParking
PurpleParking jest największym w Wielkiej Brytanii systemem...
alt
PerfectBodyShape.co.uk - Suplementy diety UK (Oferta specjalna)
PerfectBodyShape.co.uk to sklep interentowy w Wielkiej Brytanii,...

Sindbad Travel
Autokarem po Europie, Wielkiej Brytanii i do Polski tanio,...

Pozostałe oferty

Polska obsługa prawna w Szkocji (Księgowość i doradztwo)
Dallas McMillan jest renomowaną firmą adwokacką w...
Sony Sony
Zobacz najnowsze produkty SONY - laptopy, aparaty...
DFDS Seaways DFDS Seaways
Masz auto i wybierasz się do Polski? Wybierz relaksującą...
Expert English (Szkoły, kursy, korepetycje)
Czy potrzebujesz mówić lepiej po angielsku do pracy lub...