piątek, 04 grudnia 2020
Portal Informacyjny w UK, Wielkiej Brytanii | Polish Community Online in the United Kingdom
r e k l a m a  |

PILNY KOMUNIKAT polskiej ambasady do Polaków w UK! WSZYSTKO co musisz wiedzieć na temat najnowszych restrykcji w jednym miejscu!
Utworzony: czwartek, 22 października 2020 19:04
PILNY KOMUNIKAT polskiej ambasady do Polaków w UK! WSZYSTKO co musisz wiedzieć na temat najnowszych restrykcji w jednym miejscu! Polska ambasada w Wielkiej Brytanii wydała pilny komunikat do Polaków. Chodzi o pandemię koronawirusa szalejącą w Wielkiej Brytanii. Informacje dotyczą osób przebywających w UK oraz planujących podróż.

r e k l a m a
Na oficjalnej stronie polskiej ambasady w Londynie pojawiła się najnowsza aktualizacja dotycząca obostrzeń panujących obecnie w Wielkiej Brytanii. Poniżej prezentujemy pełną treść komunikatu.

„Informacje na temat koronawirusa (SARS-CoV-2) oraz liczby zachorowań na COVID-19 na terenie Wielkiej Brytanii wraz z zaleceniami dla osób przebywających, bądź planujących podróż do Zjednoczonego Królestwa.
r e k l a m a


Sytuacja w Wielkiej Brytanii
Na całym obszarze Wielkiej Brytanii zidentyfikowano obecnie ponad 650 000 przypadków zachorowań spowodowanych koronawirusem. Wprowadzony został system poziomów alarmowych COVID (od 1 do 5, gdzie 1 to całkowity brak wirusa, a 5 oznacza stan całkowitej niewydolności służby zdrowia) zależny od wskaźnika R. Obecnie Wielka Brytania znajduje się na poziomie 4, oznaczającym, że transmisja wirusa jest bardzo wysoka lub wzrasta gwałtownie.

Osoby przybywające do Wielkiej Brytanii
Aktualnie osoby przybywające do Wielkiej Brytanii nie muszą poddawać się 14-dniowej kwarantannie, tylko jeśli przybywają z krajów znajdujących się na liście tzw. korytarzy podróży.

1 października Polska została usunięta z listy krajów-korytarzy podróży. Oznacza to, że wszyscy przyjeżdżający do Zjednoczonego Królestwa z Polski od 3 października od godz. 4 rano podlegają obowiązkowi poddania się 14-dniowej samoizolacji w zadeklarowanym przez siebie miejscu.

Warunki i zasady kwarantanny:
-W przypadku odmowy podania adresu, pod którym będziesz odbywał kwarantannę może grozić Ci mandat karny lub odmowa wjazdu do Zjednoczonego Królestwa;
- W przypadku złamania zasad kwarantanny grożą mandaty karne, w zależności od kraju w różnej wysokości. W Anglii od £ 1,000 do £ 3,200, w Szkocji w wysokości £ 480; w Irlandii Północnej w wysokości £ 1,000;
- Po przyjeździe do Wielkiej Brytanii udaj się bezpośrednio do miejsca, w którym będziesz przechodzić kwarantannę;
- Jeśli nie musisz – nie korzystaj ze środków transportu publicznego;
- Jeśli musisz użyć środków transportu publicznego podczas podróży zakryj nos oraz usta oraz zachowaj dystans co najmniej 2 metrów od pozostałych podróżnych;
- Podczas kwarantanny pod żadnym powodem nie wychodź z domu (nawet w celu zrobienia zakupów lub spaceru z psem) i nie przyjmuj gości;
- Osoby, z którymi mieszkasz nie muszą poddawać się samoizolacji, chyba, że wykazujesz objawy koronawirusa. Staraj się unikać bliskiego kontaktu z domownikami podczas kwarantanny, nie przebywaj wraz z nimi we wspólnych pomieszczeniach takich jak kuchnia, łazienka czy pokój dzienny;
- Jeśli nie posiadasz adresu, pod którym możesz bezpiecznie poddać się kwarantannie, poinformuj o tym oficera Straży Granicznej podczas przekraczania granicy – zostaniesz skierowany do miejsca zakwaterowania, w którym będziesz przebywał na swój własny koszt; Poszczególne grupy osób będą zwolnione z obowiązku poddania się 14-dniowej kwarantannie po przyjeździe do Wielkiej Brytanii. Należą do nich m.in.: kierowcy zawodowi przewożący towary lub osoby w międzynarodowym transporcie kołowym, osoby przybywające do Anglii w celu tranzytu do innego państwa, sezonowi pracownicy pracujący w branży rolniczej mający zapewnioną pracę na konkretnej farmie.

Konieczność wypełnienia formularza lokacyjnego
Niezależnie od tego z jakiego kraju przybywa się do Anglii – obowiązkowe jest wypełnienie Formularza Lokacyjnego – Public Health Passenger Locator Form. Formularz należy wypełnić najwcześniej na 48 godzin przed przybyciem do Anglii.

Powrót do pracy
Obecnie rząd zaleca, aby pracownicy biurowi pozostali w domach i pracowali z domu, jeśli to możliwe. Osoby, które nie mogą pracować z domu, np. pracownicy budowlani, pracownicy usług i służby zdrowia mogą kontynuować pracę z dotychczasowych miejsc pracy. W celu odbycia podróży do pracy zaleca się transport samochodem, rowerem lub pieszo, tak, aby uniknąć nadmiernego obciążania środków transportu publicznego.

3 stopniowy system zagrożenia
12 października brytyjski rząd ogłosił wprowadzenie 3 stopniowego systemu zagrożenia, którym będą objęte poszczególne regiony Anglii. W zależności od przypisanego stopnia zagrożenia w danym regionie będą obowiązywać konkretne restrykcje. Restrykcje zaczynają obowiązywać od godz. 00:01 w środę, 14 października.

UWAGA! 17 października następujące regiony zostają przeniesione z I stopnia na II stopień zagrożenia (wysoki): Londyn (32 gminy i City of London), Elmbridge; Essex (tylko tereny objęte przez Essex County Council), Barrow-in-Furness, York, North East Derbyshire, Erewash, Chesterfield.

I Stopień - Średni (medium)- obowiązuje we wszystkich regionach Anglii, oprócz tych oznaczonych stopniem 2 i 3:
- na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń obowiązuje zasada 6 osób;
- miejsca użyteczności publicznej pozostają otwarte z zachowaniem zasad bezpieczeństwa;
- puby, restauracje i bary mogą obsługiwać klientów tylko przy stolikach i muszą być zamknięte pomiędzy 22 a 5 rano;
- niektóre lokale gastronomiczne mogą być otwarte po 22 tylko w przypadku obsługi klientów na wynos lub w dowozie;
- szkoły i uczelnie wyższe pozostają otwarte;
- miejsca kultu religijnego pozostają otwarte z obowiązkiem stosowania zasady 6 osób;
- wesela i pogrzeby mogą odbywać się z limitem gości (wesela – 15 osób; pogrzeby – 30 osób);
- zajęcia sportowe mogą odbywać się na zewnątrz, a wewnątrz pomieszczeń tylko z zachowaniem zasady 6 osób.

II stopień – wysoki (high)– obowiązuje tylko w poszczególnych regionach hrabstw: Cheshire, Greater Manchester, Derbyshire, Lancashire, West Yorkshire, South Yorkshire, Durham, Northumberland, Tyne and Wear, Tees Valley, West Midlands, Leicestershire, Nottinghamshire. Od 17 października również: Londyn, Elmbridge; Essex (tylko tereny objęte przez Essex County Council), Barrow-in-Furness, York, North East Derbyshire, Erewash, Chesterfield:
- w pomieszczeniach zamkniętych nie należy spotykać się z osobami spoza swojego gospodarstwa domowego lub bańki wsparcia;
- na zewnątrz należy spotykać się zgodnie z zasadą 6 osób (dotyczy to również ogrodów i innych terenów zielonych jak parki, plaże);
- miejsca użyteczności publicznej pozostają otwarte z zachowaniem zasad bezpieczeństwa;
- puby, restauracje i bary mogą obsługiwać klientów tylko przy stolikach i muszą być zamknięte pomiędzy 22 a 5 rano;
- niektóre lokale gastronomiczne mogą być otwarte po 22 tylko w przypadku obsługi klientów na wynos lub w dowozie;
- szkoły i uczelnie wyższe pozostają otwarte;
- miejsca kultu religijnego pozostają otwarte z obowiązkiem stosowania zasady 6 osób;
- wesela i pogrzeby mogą odbywać się z limitem gości (wesela – 15 osób; pogrzeby – 30 osób);
- zajęcia sportowe mogą odbywać się na zewnątrz. Zajęcia sportowe są dozwolone wewnątrz tylko jeśli osoby z różnych gospodarstw domowych nie będą się ze sobą stykać (nie dotyczy uprawiania sportów przez młodzież i osoby niepełnosprawne);
- należy ograniczać podróżowanie tylko do sytuacji koniecznych.

III stopień – bardzo wysoki (very high) – obecnie obejmuje region miasta Liverpool, w tym: Liverpool, Knowsley, Wirral, St Helens, Sefton, Halton.
- Nie należy spotykać się z osobami spoza swojego gospodarstwa domowego lub bańki Wsparcia wewnątrz pomieszczeń, prywatnych ogrodów oraz w większości miejsc publicznych;
- Podczas spotkać w otwartych przestrzeniach publicznych takich jak parki, plaże, tereny wiejskie należy zachować zasadę 6 osób;
- Puby I bary zostają zamknięte. Takie miejsca mogą zostać otwarte tylko jeśli działają jak restaurację I serwują główne dania takie jak lunche czy kolacje. Alkohol może być serwowany tylko jako część zamawianego posiłku;
- Szkoły i uczelnie wyższe pozostają otwarte;
- Miejsca kultu religijnego pozostają otwarte, ale zakazane jest mieszanie się różnych gospodarstw domowych wewnątrz świątyń;
- śluby i pogrzeby mogą się odbywać z limitem gości (wesela – 15 osób; pogrzeby – 30 osób); przyjęcia weselne nie są dozwolone;
- zajęcia sportowe mogą odbywać się na zewnątrz; zajęcia sportowe wewnątrz pomieszczeń mogą odbywać się tylko jeśli osoby z różnych gospodarstw domowych nie będą się ze sobą stykać (nie dotyczy uprawiania sportów przez młodzież i osoby niepełnosprawne);
- należy unikać podróżowania poza region 3 stopnia oraz wjeżdżania do strefy 3 stopnia z innych regionów, o ile podróż nie jest konieczna i nie jest związana z pracą i edukacją;
- nie należy zostawać na noc w innych częściach kraju jeśli jest się mieszkańcem regionu 3 stopnia, jak również nie należy zostawać na noc w regionie 3 stopnie, jeśli jest się mieszkańcem innego region Anglii.

ZASADA 6 OSÓB
Od 14 września na terenie Anglii ogranicza się do6 liczbę osób, które mogą się spotykać w ramach jednej grupy. Dotyczy to spotkań zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń. Zasada 6 osób, zastępuje dotychczasową zasadę spotkań w grupach 30 osób oraz pozwolenie na spotkania dwóch gospodarstw domowych mogących spotykań się wewnątrz pomieszczeń. Obydwie zasady przestają obowiązywać i zostają zastąpione jedną zasadą 6 osób.

Złamanie zasady 6 osób może wiązać się z nałożeniem mandatu przez policję. Przewiduje się wyjątki od zasady 6 osób, takie jak:
- jedno gospodarstwo domowe lub bańka wsparcia większa niż 6 osób mogą się spotykać;
- miejsca kultu, siłownie, restauracje oraz inne lokale usługowe mogą przyjmować łącznie więcej niż 6 osób, jednak pojedyncze grupy osób w tych miejscach nie mogą przekraczać 6 osób i osoby z tych grup nie powinny się ze sobą stykać;
- szkoły oraz miejsca pracy są wyłączone z tej zasady;
- pogrzeby, na których zachowane są zasady bezpieczeństwa mogą być organizowane w grupach do 30 osób;
- wesela, na których zachowane są zasady bezpieczeństwa mogą być organizowane w grupach do 15 osób (do 28 września w grupach do 30 osób).

WALIA
Począwszy od 16 października 2020 r. od godz. 18:00, władze Walii wprowadziły obostrzenia w możliwości podróżowania na terytorium Walii dla mieszkańców tych obszarów Zjednoczonego Królestwa, które notują największą liczbę zakażeń COVID-19. Obostrzenia obejmują całkowity zakaz wjazdu do tych rejonów Walii, które mają niewielką liczbę zachorowań na koronawirusa i dotyczy to mieszkańców hrabstw położonych w Anglii, zaliczonych do tzw. strefy 2 i 3 (tiers 2 & 3) zagrożenia koronawirusem.

Z dniem 23 października, na okres 2 tygodni, wprowadzone zostają obostrzenia zbliżone do tych, które obowiązywały na wiosnę na obszarze całej Wielkiej Brytanii. W tym czasie obowiązywać będzie:
- nakaz pozostania w domu dla wszystkich mieszkańców,
- zalecenie świadczenia pracy zdalnie z domu, gdy tylko jest to możliwe,
- nakaz zamknięcia wszystkich punktów handlowych, usługowych, wypoczynkowych i rekreacyjnych, za wyjątkiem tych świadczących usługi niezbędne dla społeczeństwa.
- nakaz zamknięcia obiektów usług publicznych, bibliotek i miejsc kultu religijnego (za wyjątkiem domów pogrzebowych i ceremonii ślubnych);
- nakaz zamknięcia wszystkich restauracji i barów, a także usług fryzjerskich i kosmetycznych;
- zakaz spotkań towarzyskich oraz organizowania imprez okolicznościowych (za wyjątkiem niewielkich uroczystości okolicznościowych z okazji Remembrance Day zaplanowanych na dzień 8 listopada).

Szkoły wszystkich szczebli i placówki wychowawcze pozostaną otwarte, za wyjątkiem szkół średnich, do których uczęszczać będzie mogła jedynie część uczniów (młodsze roczniki).

Szereg dodatkowych ograniczeń, włączając w to lokalne obostrzenia dotyczące możliwości wjazdu i wyjazdu z miejscowości, także dla mieszkańców (podróże w sprawach innych niż niecierpiące zwłoki) obowiązuje też w poszczególnych miejscowościach w Walii (w szczególności na obszarach najliczniej zamieszkałych w Walii, w całym tzw. południowym pasie miast – Bridgend, Cardiff, Newport, Merthyr Tydfil, Swansea i Llanelli i północnym pasie miast – Wrexham, Flint, Bangor i Conwy).

PÓŁNOCNA ANGLIA
Dodatkowe ograniczenia wynikają z aktualizacji listy krajów, z których osoby podróżujące muszą liczyć się z obowiązkiem poddania się obowiązkowej kwarantannie, a także listy hrabstw i miast zaliczanych do poszczególnych stref zagrożenia. Obecnie zdecydowana większość stref zagrożonych na terenie Anglii leży na obszarze manchesterskiego okręgu konsularnego. W dniu 19 października 2020 r. do strefy 3 zagrożenia koronawirusem zostało zaliczone hrabstwo Lancashire wraz z miastem Blackpool i obszarem metropolitarnym Blackburn i Darwen.

W okręgu konsularnym KG Manchester do strefy 3, należy także miasto Liverpool wraz z okręgiem metropolitarnym. W strefach tych:
- zakazane są spotkania w towarzystwie, w obiektach zamkniętych a na zewnątrz w grupach liczących więcej niż 6 osób, za wyjątkiem spotkań z osobami należącymi do jednego gospodarstwa domowego,
- zamknięte do odwołania mają pozostać puby, bary i restauracje,
- obowiązuje zakaz organizowania ceremonii ślubnych,
- obowiązuje zalecenie niewjeżdżania do strefy dla osób z zewnątrz oraz nieopuszczania tych stref przez mieszkańców, chyba że jest to niezbędne w związku z pracą, nauką, sprawowaniem opieki nad innymi.

Szczególne ograniczenia są wprowadzane przez lokalne samorządy i np. w Liverpoolu obejmują nakaz zamknięcia obiektów rozrywkowych, obiektów sportowych i rekreacyjnych.

Z kolei do strefy 2 należą części hrabstw: Derbyshire (z miastami Chesterfield i Warrington i całym obszarem High Peak District), Cheshire (z miastem Chester), cały obszar hrabstwa ceremonialnego Greater Manchester, hrabstwa Nottinghamshire, West Yorkshire, South Yorkshire (z miastami Leeds, Bradford, Huddersfield, Sheffield), płn.-wsch. Anglii (miasta: Newcastle, Hartlepool, Middlesbrough, Cleveland, Stockton-on-Tees oraz Darlington) oraz miast Leicester, York i Barrow-in-Furness.

WYSPA MAN
Z uwagi na stosunkowo niewielką społeczność Wyspy i jej wyizolowany charakter wszelkie lokalne obostrzenia zostały zniesione. Jednakże wciąż obowiązują daleko idące restrykcje dotyczące możliwości wjazdu na Wyspę. Mieszkające na Wyspie Man osoby mogą swobodnie podróżować, jednak każda wracająca na Wyspę Man osoba poddawana jest obowiązkowej, 14-dniowej kwarantannie. Obowiązuje całkowity zakaz przyjazdu na Wyspę Man dla osób nie będących rezydentami Wyspy Man, za wyjątkiem pracowników kluczowych na podstawie uprzedniej zgody władz miejscowych lub członków rodzin udających się na Wyspę w związku z choroba lub śmiercią osoby bliskiej.

SZKOCJA
W Szkocji obowiązują następujące ograniczenia:
- na terenie całego kraju (oprócz pasa centralnego): lokale mogą przyjmować gości w pomieszczeniach zamkniętych od 06:00 do 18:00, jednak bez sprzedaży alkoholu. Alkohol może być podawany tylko w licencjonowanych miejscach do 22:00 jedynie na zewnątrz (w ogródkach);
- restrykcje wyłącznie dla tzw. pasa centralnego (Ayrshire & Arran, Forth Valley, Greater Glasgow & Clyde, Lanarkshire, Lothian) od 9 października: wszystkie lokale sprzedające alkohol mogą prowadzić usługi tylko na wynos; kawiarnie, które nie prowadzą sprzedaży alkoholu są otwarte od 06:00 do 18:00; wprowadza się zakaz odbywania sportowych zajęć grupowych w pomieszczeniach zamkniętych (wyjątek dla osób poniżej 18 roku życia); zakaz uprawiania sportów kontaktowych dla dorosłych zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz (nie dotyczy zawodowych sportowców); zakaz organizowania imprez na świeżym powietrzu; sale do snookera / bilardu, kryte kręgle, kasyna i sale bingo będą zamknięte; transport publiczny powinien być używany jedynie w razie konieczności.
- dozwolone są spotkania nie więcej niż 6 osób z dwóch gospodarstw domowych tylko na zewnątrz (nie wlicza się dzieci do 12 r.ż.); przewidziano wyjątki: m.in. wesela i pogrzeby, w których udział może wziąć 20 osób;
- nie są dozwolone odwiedziny u znajomych i rodziny podczas spotkań w zamkniętych pomieszczeniach; nie są dozwolone odwiedziny w innym gospodarstwie domowym, o ile nie jest to "poszerzone" gospodarstwo domowe (dwa gospodarstwa domowe, które się połączyły, mogą być tworzone przez jedno jednoosobowe gospodarstwo domowe i drugie gospodarstwo domowe dowolnej wielkości);
- spotkania w publicznych miejscach w pomieszczeniach zamkniętych mogą odbywać się w grupach maksymalnie 6 osób z dwóch różnych gospodarstw domowych;
- wydarzenia sportowe jak i inne planowane wydarzenia odbywają się bez udziału publiczności.

r e k l a m a


IRLANDIA PÓŁNOCNA
Władze Irlandii Północnej 14 października ogłosiły nowe ograniczenia, z których większość wejdzie w życie 16 października 2020 r.. Restrykcje będą obowiązywać przez okres 4 tygodni:
- Możliwość spotykania w ramach tzw. „bańki wsparcia” (support buble) została ograniczona do 10 osób z dwóch gospodarstw domowych; - Restauracje i puby będą nieczynne od 16 października, z wyłączeniem dostawy na wynos; lokalne fast-foody pozostaną otwarte do godz. 23:00;
- Zakaz sprzedaży alkoholu przez sklepy monopolowe i supermarkety po godzinie 20:00;
- Zakaz uprawiania sportów halowych oraz sportów obejmujących mieszanie się gospodarstw;
- Zakaz organizowania imprez masowych z udziałem więcej niż 15 osób;
- Zamknięcie usług wymagających bliskiego kontaktu z klientem (close-contact services), np. fryzjerzy, wizażyści itd.
- Siłownie będą otwarte jedynie dla indywidualnych treningów, nie dla zajęć grupowych;
- Miejsca kultu pozostaną otwarte, jednak będzie obowiązywać zakrywanie ust i nosa przy wchodzeniu i wychodzeniu z miejsca;
- liczba osób na ślubie i pogrzebie zostanie ograniczona do 25, bez możliwości zorganizowania przyjęcia przed i po ceremonii (ograniczenie wejdzie w życie 19 października);
- Szkoły będą zamknięte w okresie od 19 października do 2 listopada br.

ZALECENIA:
- Zalecana jest, gdzie to możliwe, praca zdalna z domu;
- Uniwersytety powinny zapewnić możliwość nauki zdalnej;
- Nie należy podejmować niepotrzebnych podróży.


Kasia Okarmus / POLEMI.co.uk
Fot.: Alexandre Rotenberg / Shutterstock
Linki sponsorowane

 


PASAŻ POLEMI - OFERTY SPECJALNE

PurpleParking
PurpleParking
PurpleParking jest największym w Wielkiej Brytanii systemem...

Simplify
Dzięki Simplify możesz bezpłatnie porównać ceny ubezpieczeń na...

Tłumacz Przysięgły UK
Tłumaczenia pisemne certyfikowane wg wymogów brytyjskich i...

Wózki widłowe, maszyny budowlane
Praca stała i dodatkowa. Szukasz pracy, podnieś swoje kwalifikacje...

Pozostałe oferty

JML Direct JML Direct
Oferujemy szeroki wybór artykułów gospodarstwa domowego,...
Musicroom Musicroom
Największy asortyment produktów muzycznych.Płyty CD i...
Empire Traininig Services (Szkoły i kursy)
Kursy i szkolenia na maszyny budowlane - Koparki,...
Kickers Kickers
Szukasz butów? Zrób zakupy online przez internet w...